Οριστική η απόφαση δικαίωσης των θυμάτων της Μανωλάδας

14.07.17

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Οριστική η απόφαση δικαίωσης των θυμάτων της Μανωλάδας

Η απόφαση Chowdry και άλλοι κατά Ελλάδας (νο. 21884/2015), μετά από παλινωδίες, κατέστη ήδη οριστική.  Τα 42 θύματα, πολίτες Μπαγκλαντές που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων και κατέστησαν θύματα εξαναγκαστικής εργασίας και εκμετάλλευσης στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας, βρήκαν, έστω με αυτή την απόφαση, τη δικαίωσή τους. Υπενθυμίζουμε ότι οι άνω προσφεύγοντες αποτελούν μέρος μόνο των 100-150 εργατών που απέργησαν διεκδικώντας τους μισθούς τους, για να λάβουν ως απάντηση στις 17-4-2013 πυροβολισμούς από τους επιστάτες – φύλακές τους που έστειλαν 30 άτομα (εκ των οποίων 21 εκ των προσφευγόντων) στο νοσοκομείο.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, που υποστήριξε την προσφυγή, αναμένει τη συμμόρφωση της ελληνικής κυβέρνησης με την άνω απόφαση.

 

Εκτός από την αποζημίωση των 42 προσφευγόντων, που συνιστά υποχρέωση με βάση την άνω απόφαση, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες απαιτεί από την ελληνική Πολιτεία να τηρεί στο εξής τις υποχρεώσεις της με βάση το άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μεταξύ των άνω υποχρεώσεων είναι η αποτελεσματική διερεύνηση και τιμωρία κάθε πράξης που συνιστά αναγκαστική εργασία και εκμετάλλευση υπό συνθήκες  εμπορίας ανθρώπων, η προστασία των θυμάτων, που περιλαμβάνει νομική και κοινωνική προστασία προς αυτά, όπως επίσης και η εξασφάλιση αποτελεσματικής αποζημίωσης από τους δράστες αλλά και το κράτος.

Ακόμα, στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η άνω απόφαση, υποχρέωση της Πολιτείας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου απασχόλησης μεταναστών εργατών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, γεγονός που τους καθιστά πρόσφορο αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης.

Θα αναμένουμε, λοιπόν, και θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη διαδικασία συμμόρφωσης της ελληνικής κυβέρνησης με την άνω απόφαση, κατά το στάδιο παρακολούθησης της εκτέλεσής της από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management