Δελτίο Τύπου για την αίτηση ακύρωσης του ΕΣΠ κατά της επανεισαγωγής γεωγραφικών περιορισμών στα νησιά

09.07.18

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018—Στις 9-10-2018 θα εκδικασθεί η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) κατά της απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου που επέβαλλε εκ νέου γεωγραφικό περιορισμό σε όλους τους αιτούντες άσυλο που εισέρχονται από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα, μετά την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι αντίθετη στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς οι συνθήκες στα ελληνικά νησιά αποκλείουν την απόλαυση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από την Οδηγία (αξιοπρεπής στέγαση, πρόσβαση στην εργασία, πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικές συνθήκες για άτομα με ειδικές ανάγκες - ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα βασανιστηρίων κλπ.). Επιπλέον, η συγκεκριμένη απόφαση δεν λαμβάνεται σε εξατομικευμένη βάση, αλλά αντίθετα επιβάλλεται εναντίον όλων των αιτούντων άσυλο για αόριστο χρονικό διάστημα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του καθενός ατομικά, χωρίς να προβλέπει δυνατότητα επανεξέτασης, και μάλιστα δικαστικής,  όπως προβλέπει, σε κάθε περίπτωση, η Οδηγία. Προσβάλλει, επίσης, την αρχή της αναλογικότητας, καθώς περιορίζει την ελευθερία των αιτούντων άσυλο για αόριστο και μακρύ χρονικό διάστημα (ήδη για κάποιους που βρίσκονται στα νησιά πλέον των 2 ετών), χωρίς αυτό να βρίσκεται σε αναλογία με τους σκοπούς που καλείται να επιτελέσει.

Τέλος, η προσβαλλόμενη απόφαση επικαλείται για πρώτη φορά σε νομικό κείμενο, ως δικαιολογητική της βάση, την Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας της 18-3-2016, ένα κείμενο χωρίς νομική υπόσταση, καθώς δεν έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επίσης έρχεται σε αντίθεση με τη Σύμβαση της Γενεύης για την Νομική κατάσταση των προσφύγων και τη βασική αρχή της μη επαναπροώθησης αυτών στη χώρα καταγωγής τους ή σε χώρα όπου απειλούνται τα δικαιώματα που επιφυλάσσει η Σύμβαση.

Ελπίζουμε ότι οι ισχυρισμοί μας θα ληφθούν και πάλι υπόψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να παύσει η απαράδεκτη κατάσταση που συνιστά απάνθρωπη μεταχείριση για τους αιτούντες άσυλο και δημιουργεί προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί δυσανάλογο βάρος, δεδομένων των αυξημένων αναγκών προστασίας των προσφύγων που καταφθάνουν σε αυτά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Δανάη Λειβαδά

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Τηλ.: +30 210-3800990

Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management