Ενημέρωση εξελίξεων σχετικά με το Δελτίο Τύπου 11.01.21 από την ομάδα εργασίας Legal Αid Working Group Lesvos

16/01/2021

Η από 11.01.2021 αναφορά της ομάδας εργασίας Legal Αid Working Group αναφορικά με την μη παροχή της εκ του νόμου προβλεπόμενης δωρεάν νομικής συνδρομής στον β’ βαθμό οδήγησε στην άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου [ΠΓΑ], επισημαίνοντας ότι η επίδοση πρωτοβάθμιων απορριπτικών αποφάσεων χωρίς την παροχή  νομικής συνδρομής θέτει σε κίνδυνο τη διασφάλιση του δικαιώματος δωρεάν νομικής συνδρομής που προβλέπεται τόσο στην ελληνική όσο και στην ενωσιακή νομοθεσία. Σε απάντηση δε προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η Προϊσταμένη του ΠΓΑ Λέσβου επιβεβαίωσε ότι το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου δεν προτίθεται να προβεί σε επανέναρξη της διαδικασίας επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων πρώτου βαθμού παρά μόνον εφόσον διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των αιτούντων/σων σε παροχή νομικής συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 71 και 75 του Ν.4636/2019. Ως εκ τούτου επειδή κάτι τέτοιο δεν κατέστη αντικειμενικώς εφικτό το ΠΓΑ ανέστειλε τον προγραμματισμό των επιδόσεων των εν λόγω αποφάσεων στις 11.01.2021 ενώ βρίσκεται σε αναμονή της δημοσίευσης των τελικών αποτελεσμάτων για το Μητρώο Δικηγόρων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 19970/25.09.2020 προκήρυξης.

Εκ μέρους της ομάδας εργασίας

Legal Αid Working Group Lesvos

Legal actors express serious concerns regarding the lack of state free legal aid for asylum applicants in Lesvos

11/01/2021

Mytilene, 11th of January 2021: Starting from today 11th of January, and for the first time in 4 months, the Regional Asylum Office of Lesvos will begin notifying applicants on Lesvos with first instance rejections and will also start accepting appeals against these decisions. However, the procedure is restarting without the guarantee of state free legal aid from the Register of Lawyers of the Asylum Service.

GCR Helpline

04/01/2021

Contact us through GCR Helpline. For more information click here:

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021