«ΠΑΙΔΙA-ΠΡOΣΦΥΓΕΣ ΕΚΤOΣ ΣΧΟΛΕIΟΥ: Η ΣΧΟΛΙΚH ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤA ΛYΣΕΙΣ»

15/04/2021

Διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα

«Παιδιά-πρόσφυγες εκτός σχολείου: Η σχολική κοινότητα αναζητά λύσεις»

Τρίτη 20 Απριλίου

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

σε συνεργασία με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών :

 ΆΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Changemakers Lab, DRC Greece, PRAKSIS, SolidarityNow, Terre des hommes Hellas

διοργανώνουν στρογγυλή τράπεζα με θέμα :

«Παιδιά-πρόσφυγες εκτός σχολείου: Η σχολική κοινότητα αναζητά λύσεις»

Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Ώρα: 19:00-21:00

Joint Action for the creation of an initiative of organisations in relation to push-backs

30/03/2021

Over the last years, the undersigned organisations have been receiving allegations of push-backs at the country’s land and sea borders. This practice seems to have now acquired systematic characteristics and constitutes an official state policy aiming at the prevention of refugee and migrant flows.

Although not a new phenomenon, this policy of land and sea push-backs has, however, escalated in an unprecedented fashion over the last year, both in terms of frequency of incidents and of the means employed. Dozens of complaints, substantiated by evidence (videos, testimonies and photos), have been recorded.

Of the utmost concern is the reported tolerance and/or involvement of FRONTEX as well as the inaction in conducting a substantial inquiry into the public allegations connected to it. This policy not only constitutes a violation of fundamental principles of international law but also poses a direct threat to people’s lives.

We emphatically point out that:

  • The deterrence of entry as well as the return of persons who have entered Greece, without respecting the legal procedures for the apprehension and registration of the latter and without examining their potential application for international protection, infringes the fundamental principles of international law which prohibit the return of persons to a country where they are at risk of persecution, torture and inhuman or degrading treatment.
  • The protection of human life is the ultimate responsibility and obligation of the authorities
  • Targeting and criminalising civil society organisations and citizens who record and publicise push-back incidents at the land and sea borders of the country is dangerous for the Rule of Law and aims at consolidating a climate of fear and of tolerance towards illegal practices

Επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης των εφαρμοζόμενων πρακτικών διοικητικής κράτησης αιτούντων άσυλο και μεταναστών

29/03/2021

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι οι διαδοχικές αλλαγές στη νομοθεσία (Νοέμβριος 2019 και εκ νέου Μάιος 2020),  με σκοπό τη γενικευμένη και συστηματική εφαρμογή μέτρων διοικητικής κράτησης εις βάρος αιτούντων άσυλο και μεταναστών, αποτελούν επιλογές οριακής νομιμότητας, μη συμβατές με τα βασικά πρότυπα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Τα δύο πρόσφατα τραγικά περιστατικά του θανάτου κρατουμένου στο ΠΡΟΚΕΚΑ Κω, λόγω αναφερόμενης ελλιπούς παροχής ιατρικής φροντίδας και η αυτοκτονία κρατουμένου στο ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, ο οποίος παρέμενε σε παρατεταμένη διοικητική κράτηση για 16 μήνες, υπογραμμίζουν την ανάγκη οι ελληνικές αρχές να εγκαταλείψουν άμεσα τις ακολουθούμενες πολιτικές σε ότι αφορά στην εφαρμογή μέτρων κράτησης και να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία και πρακτική σε συμφωνία με βασικά πρότυπα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Greek Council for Refugees (GCR) and Save the Children (SC) into a new Advocacy Partnership

23/03/2021

Read the Greek Council for Refugees (GCR) and Save the Children (SC) new Advocacy Partnership here

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021