Σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2020, 17 ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, απηύθυναν ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριο Μηταράκη, για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, με την οποία επισημαίνουν μια σειρά από καίρια ζητήματα σχετικά με την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα.

Περίοδος υλοποίησης:

01/11/2018– 30/10/2020

Εταίροι:

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE (CNOS-FAP)

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (SC IT)

THE SNOWDROP PROJECT (Snowdrop)

THE BRITISH RED CROSS SOCIETY ROYAL CHARTER (BRC)

ECPAT UK (ECPAT UK)

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

Το έργο Pathways  αποσκοπεί στην υποστήριξη γυναικών, νέων και παιδιών που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας και να βοηθήσει στην ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία. Το συγκεκριμένο έργο είναι αποτέλεσμα μιας ισχυρής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που δουλεύουν στην «πρώτη γραμμή» ανταπόκρισης σε επιβιώσασες/ντες από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Η.Βασίλειο και Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  AMIF της ΕΕ.

α) Βελτίωση της ένταξης παιδιών, νέων και γυναικών πολιτών  τρίτων χωρών επιβεβαιωμένα και μη επιβεβαιωμένα θύματα εμπορίας.      

β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους επαγγελματίες που υποστηρίζουν παιδιά και νέους θύματα εμπορίας.      

γ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση επαγγελματιών για την υποστήριξη θυμάτων εμπορίας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

   

Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

Συνολικά το έργο θα υποστηρίξει  222 άτομα με κοινωνικές ή νομικές   υπηρεσίες.                

80  άτομα θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη,

35  θα υποστηριχθούν με στέγαση και διαμονή

20 γυναίκες θα λάβουν επαγγελματική συμβουλευτική και εκπαίδευση

300 επαγγελματίες «πρώτης γραμμής» θα ενημερωθούν και εκπαιδευτούν για την καλύτερη ανταπόκρισή  τους στην μεθοδολογία αναγνώρισης πιθανών θυμάτων που θα εκπονήσουν οι εταίροι του έργου.

Περίοδος υλοποίησης:

01/01/ 2019 – 31/12/2019

Εταίροι:

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Τόπος υλοποίησης:

Ελαιώνας, Αλεξάνδρεια

Στόχοι:

Στόχος του προγράμματος είναι η  υποστήριξη 24/7 δύο Ασφαλών Ζωνών  φιλοξενίας στον Ελαιώνα, Αθήνα και Αλεξάνδρεια, Β. Ελλάδα Το πρόγραμμα υλοποιείται  με την υποστήριξη ΔΟΜ   και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων   HOME/2017/AMIF/DA/EMAS/IOM/SMS/2019.

Τα Safe Zones (Ασφαλείς Ζώνες) είναι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 14-18 ετών, οι οποίες λειτουργούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων.

Κάθε Ασφαλής ζώνη δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί της κράτησης, και παρόλο που κάθε μία  έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το  κύριο στοιχείο είναι  η παροχή υπηρεσιών φροντίδας  24 ώρες,  κάθε μέρα , με ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική στήριξη με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων.

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για 60 ασυνόδευτους ανηλίκους.

%PM, %20 %621 %2020 %15:%Jan

OXFAM/GCR bulletin

The Greek Council for Refugees and OXFAM publish a bimonthly bulletin regarding the siatuation of asylum seekers and refugees in Lesvos.

Implementation period:

1/10/2019 – 31/7/2020

Funder:

Foundation Open Society Institute – OSF (Early Childhood Programme)

Location:

Athens

Goals:

The provision of creative and educational activities for children aged 0-5 while their parents attend Greek and English language classes in GCR’s Intercultural Centre PYXIDA.

Activities (indicatively):

 • Free play and role play
 • Music and movement activities
 • Introduction to literacy
 • Art activities

Results:

The smooth integration of the child into school life.

“Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Early Childhood Program of the Open Society Foundations”

On the 16th of May 2019, GCR participated jointly with other organisations in a roundtable themed “Child Protection & EU Funding for migrant populations in Greece: A reality check and the way forward”, which took place at the European Parliament's Liaison Office in Athens. The Roundtable, which inter alia focused on the chronic deficiencies of the reception, asylum and child protection systems in Greece, was attended by a range of distinguished speakers from national authorities and European institutions, international organisations and national and international Civil Society organisations.

 

The event's conclusions, as well as the joint proposals formulated with a view to enhancing child protection in Greece, are available  at the following link

Περίοδος υλοποίησης:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2020

Συνεργάτες:

IOM με χρηματοδότηση του Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχοι:

 • Να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας.
 • Να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης της Ελλάδας.

Δραστηριότητες:

 • Μαθήματα ένταξης: Διεξαγωγή μαθημάτων ένταξης σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε όλη τη Χώρα. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα έχει διάρκεια 6 μηνών και θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία κι άλλες δεξιότητες.
 • Στήριξη στέγασης: Στήριξη επωφελούμενων για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά τους, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
 • Στήριξη της απασχόλησης: Πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης: Τακτική αξιολόγηση της προόδου ένταξης των επωφελούμενων, ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε θέση να διαπραγματευτούν επιτυχώς με τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS και ότι θα μπορέσουν να ζήσουν αυτόνομοι στην Ελλάδα.
 • Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής: Διοργάνωση workshops, δραστηριοτήτων και events και διεξαγωγή μίας πανελλήνιας καμπάνιας ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των φιλοξενούμενων και της κοινωνίας υποδοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
   
%PM, %15 %480 %2020 %12:%Jan

ΦΡ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ_150120

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 15_01_2020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Φροντιστής

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αλεξάνδρεια

 

Περίοδος υλοποίησης:

01/10/2018 - 31/07/2019

Χρηματοδότης:

Foundation Open Society Institute (FOSI)

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα, Αθήνα, Πυξίδα

Στόχοι:

Oμαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.).

Δραστηριότητες:

Στο πλαίσιο του έργου, μία βρεφονηπιοκόμος απασχολεί δημιουργικά παιδιά ηλικίας 0 - 6 σε καθημερινή βάση, όσο οι γονείς τους παρακολουθούν μαθήματα στις αίθουσες της Πυξίδας. Επιπλέον, ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη γονιών που επισκέπτονται την Πυξίδα

Στόχοι/ Αποτελέσματα:

Oμαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.).

%AM, %14 %371 %2020 %09:%Jan

Case Worker Αλεξάνδρεια_140120

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 14_01_2020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Case Worker

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2019