ΔΙΕΦΑΡΑΘ_230922

26/09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 23092022

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διερμηνέας Φαρσί

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

ΕΚΠILCΑΘ_210922

22/09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210922

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Εκπαιδευτικός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

ΥΠΓΡΥΠΑΘ_210922

22/09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210922

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Εργαζόμενη/ος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου Κοινωνικής Ενταξης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

ΥΠΣΤΑΘ_210922

22/09/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 210922

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος Υποστήριξης Στέγασης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022