ΥΠΔΙΕ_131020

14/10/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 131020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υποσυντονιστής/ρια Αρχικής Υποδοχής & Διερμηνέων

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

ΥΠΣΤΘΕΣ_091020

09/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 081020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος Υποστήριξης Στέγασης

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

ΥΔΣΤΕΘΕΣ_091020

09/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 091020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Υπεύθυνος Διασύνδεσης Στέγασης 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

ΔΕΕΘΕΣ_091020

09/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 091020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διαχειριστής Επιδότησης Ενοικίου

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020