ΒΟΜΑΣΤ_091020

09/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 091020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Βοηθός Υπεύθυνου Ομάδας Στέγασης – Accommodation Team Leader Assistant

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

ΔΙΕΣΟΜΘΕΣ091020

09/10/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ 091020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διερμηνέας

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

ΔΙΕΓΑΛΘΕΣ091020

09/10/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ 091020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διερμηνέας

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

ΔΙΕΑΡΘΕΣ091020

09/10/2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ 091020

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διερμηνέας

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θεσσαλονίκη

 

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020