Μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα

Μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα

Στοιχεία της γυναικείας μετανάστευσης στην Ελλάδα.Αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχυεί για την κοινωνική τους ένταξη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας.Ακόμα, εξετάζεται το φαινόμενο του trafficking και την μέριμνα που λαμβάνει η Ελλάδα για τα θύματα εμπορίας.

 

Συγγραφέας: Μπολοντζάκη, Μαρία

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management