«Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες», «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο»
κατά του Υπουργού Εξωτερικών και Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
 
Στις 13 Ιουνίου 2024 δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Priit Pikamäe επί του προδικαστικού ερωτήματος που υπέβαλλε το Συμβούλιο της Επικρατείας προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετικά με το ζήτημα εάν μια τρίτη χώρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενικά ασφαλής για αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 της οδηγίας 2013/32, όταν έχει στην πραγματικότητα αναστείλει, γενικώς και χωρίς να προβλέπεται προοπτική μεταβολής της στάσης αυτής, την επανεισδοχή των εν λόγω αιτούντων στο έδαφός της.
 
Διαβάστε ολόκληρο το σχόλιο εδώ

 

Εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, κυρίου Βασίλη Παπαδόπουλου στην Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο: "Τα δικαιώματα σήμερα: τα κενά και οι προκλήσεις στην προστασία τους"
 
Βασικά θέματα που αναλύθηκαν στην παρούσα εισήγηση αφορούν δύο κύκλους προβληματισμών σχετικά με την προστασία των προσφύγων. Πρώτον, αναλύεται το ζήτημα της έναρξης της υποχρέωσης προστασίας από ένα κράτος και αν αυτή μπορεί να αξιωθεί εκτός της επικράτειάς του, εστιάζοντας στην αποδοχή εισόδου προσφύγων και την τήρηση της αρχής μη επαναπροώθησης. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται με την κρατική κυριαρχία και το δικαίωμα των κρατών να ελέγχουν την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην επικράτειά τους.
 
Δεύτερον, εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσης της ευθύνης παροχής προσφυγικής προστασίας σε τρίτες χώρες μέσω διεθνών συμφωνιών. Αναφέρεται ότι, αν και δεν θα αναλυθεί πλήρως το θέμα στην παρούσα συνεδρία, τονίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών υποδοχής που δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους για παροχή προστασίας από τη στιγμή της εισόδου του πρόσφυγα στη χώρα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον Κανονισμό του Δουβλίνου και στη συναφή νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση εδώ

The new issue of the Greek Asylum Case Law Report released today provides excerpts from 57 decisions by administrative and civil courts, the Independent Appeals Committees and the Asylum Service, mainly issued in the first half of 2024.

This issue covers topics such as the interpretation of the “safe third country” concept, evidence assessment and refugee status determination, procedural safeguards in the asylum procedure, the workings of administrative appeals and of judicial protection of asylum seekers, as well as immigration detention.

In addition to the Greek Council for Refugees (GCR), HIAS Greece and Refugee Support Aegean (RSA), Issue 1/2024 of Greek Asylum Case Law Report received contributions from civil society organisations METAdrasi, European Lawyers in Lesvos (ELIL) and Refugee Legal Support (RLS), as well as lawyers of the Legal Aid Registry of the Asylum Service, selected from their respective casework. 

You can access Issue 1/2024 of the Greek Asylum Case Law Report here.

Greek Council for Refugees (GCR)

HIAS Greece

Refugee Support Aegean (RSA)

New Report addressing climate induced massive migration before it happens 
 
Greek civil society initiative for the protection of climate refugees
 
The Greek Council for Refugees and WWF Greece published the report “Climate Refugees: Addressing climate-induced massive migration before it happens”. In this report, the two Greek organisations hope to encourage a dialogue which will provide civil society with a shared understanding of the challenges and the need for a robust human rights-based system of protection for climate refugees.
 
As global overheating will most probably exceed the climate ‘defense line’ of 1.5oC within 2024, thus significantly increasing the risk of more frequent extreme weather events, the impacts on human communities are reasonably expected to skyrocket. The broader Eastern Mediterranean region is already suffering from relentlessly brutal climate disasters, while it is geographically placed as the gateway of migration to Europe of persons originating from the continents of Africa and Asia. In the midst of this harsh reality, all countries need to proactively set in place proper mechanisms that will ensure the safe and orderly movement of climate refugees. Offering protection to the invisible victims, i.e. the persons displaced from their homelands due to disastrous weather extremes and slow onset climate events, is a fundamental first step towards building a protection and assistance system, so as to proactively address the prospect of climate-induced massive migration before it happens.
 
To date, a significant part of the public discourse on the impact of climate change on human displacement focuses on projections and estimations of the size of cross-border migration. This report argues that the discourse needs to be about human rights and how to defend them, in view of an unfolding climate crisis which beyond the 2oC threshold will most likely drag humanity into a state of a long emergency, beyond adaptation capacity. Since the narrative is about the rights of persons in distress, it is important that the debate about climate migration is not used for purposes other than the protection per se of each displaced person. Climate change being in its very essence a human rights crisis, it is important that all mitigation and adaptation policies and strategies be founded on a solid human rights basis.
 
Aspiring to open an informed civil society dialogue on climate migration, GCR and WWF Greece argue that it is essential for Europe to address the issue in a coherent manner and to allow its climate policies and human rights acquis to mature, by addressing the deficit in legal protection for persons displaced due to climate change and championing the development of an international protection framework.
 
In this report, the two Greek organisations propose a definition of the term ‘climate refugee’ and a package of proposed legislative initiatives granting temporary protection for climate refugees and the right to apply for asylum. The proposed framework will hopefully serve as the basis for a structured and coherent dialogue between civil society organisations from all countries in Europe.
 
Download the full report here
Thursday, 04 July 2024 00:00

ΔΙΚΑΘ_040724

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ 040724

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

New Report addressing climate induced massive migration before it happens 
 
Greek civil society initiative for the protection of climate refugees
 
The Greek Council for Refugees and WWF Greece published the report “Climate Refugees: Addressing climate-induced massive migration before it happens”. In this report, the two Greek organisations hope to encourage a dialogue which will provide civil society with a shared understanding of the challenges and the need for a robust human rights-based system of protection for climate refugees.
 
As global overheating will most probably exceed the climate ‘defense line’ of 1.5oC within 2024, thus significantly increasing the risk of more frequent extreme weather events, the impacts on human communities are reasonably expected to skyrocket. The broader Eastern Mediterranean region is already suffering from relentlessly brutal climate disasters, while it is geographically placed as the gateway of migration to Europe of persons originating from the continents of Africa and Asia. In the midst of this harsh reality, all countries need to proactively set in place proper mechanisms that will ensure the safe and orderly movement of climate refugees. Offering protection to the invisible victims, i.e. the persons displaced from their homelands due to disastrous weather extremes and slow onset climate events, is a fundamental first step towards building a protection and assistance system, so as to proactively address the prospect of climate-induced massive migration before it happens.
 
To date, a significant part of the public discourse on the impact of climate change on human displacement focuses on projections and estimations of the size of cross-border migration. This report argues that the discourse needs to be about human rights and how to defend them, in view of an unfolding climate crisis which beyond the 2oC threshold will most likely drag humanity into a state of a long emergency, beyond adaptation capacity. Since the narrative is about the rights of persons in distress, it is important that the debate about climate migration is not used for purposes other than the protection per se of each displaced person. Climate change being in its very essence a human rights crisis, it is important that all mitigation and adaptation policies and strategies be founded on a solid human rights basis.
 
Aspiring to open an informed civil society dialogue on climate migration, GCR and WWF Greece argue that it is essential for Europe to address the issue in a coherent manner and to allow its climate policies and human rights acquis to mature, by addressing the deficit in legal protection for persons displaced due to climate change and championing the development of an international protection framework.
 
In this report, the two Greek organisations propose a definition of the term ‘climate refugee’ and a package of proposed legislative initiatives granting temporary protection for climate refugees and the right to apply for asylum. The proposed framework will hopefully serve as the basis for a structured and coherent dialogue between civil society organisations from all countries in Europe.
 
Download the full report here

Ο πρωθυπουργός έχει μια στρεβλή άποψη για το τι σημαίνει «το νερό έχει μπει στο αυλάκι» στη διαχείριση της Μετανάστευσης  

«Στα ζητήματα γενικά της μετανάστευσης το νερό έχει μπει στο αυλάκι». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με αφορμή τον ανασχηματισμό και τον ορισμό του νέου υπουργού Ν.Παναγιωτόπουλο. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε, επίσης, την προσέγγιση της σκληρής αλλά δίκαιης μεταναστευτική πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση του, η οποία έχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.
 
Υπάρχουν βέβαια ζητήματα στα οποία δεν αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, ενώ θα έπρεπε.
 
1. Το γεγονός ότι το σύστημα υποδοχής είναι διαμορφωμένο στη λογική των μειωμένων ροών το έχει καταστήσει εξαιρετικά ευάλωτο στην ελάχιστη αύξηση. Με αποτέλεσμα το σύστημα υποδοχής να μην μπορεί να ανταποκριθεί και η Ελλάδα να έχει καταδικαστεί σε κάποιες περιπτώσεις για τις ακατάλληλες συνθήκες υποδοχής ειδικά σε περιπτώσεις ευάλωτων.
 
2. Η σκληρή αλλά δίκαιη πολιτική, ειδικά μετά τον Μάρτιο του 2020 και τα γεγονότα στον Έβρο και την εργαλειοποίηση προσφύγων από την Τουρκία, εκφράζεται κυρίως μέσω επαναπροωθήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε από την ΕΕ ως Ασπίδα της Ευρώπης και τα pushback έγινα το κύριο εργαλείο διαχείρισης της μετανάστευσης.
 
3. Η Ελλάδα βρίσκεται απέναντι σε εκατοντάδες καταγγελίες επαναπροωθήσεων και πλέον είναι τέτοια η ένταση και ο βαθμός των παραβιάσεων που ακόμα και ο Frontex έχει σκεφτεί να αποχωρήσει από τη χώρα υπό τον φόβο να κατηγορηθεί ως συνένοχος παράνομων πράξεων.
 
Το ντοκιμαντέρ του BBC, στο οποίο, ανάμεσα στα άλλα, επιβεβαιώνεται και το βίντεο των New York Times, για το οποίο ο πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί στον αέρα του CNN διαλεύκανση, έφερε την κυβέρνηση σε πολύ δύσκολη θέση.
 
Είχε προηγηθεί βέβαια το έγκλημα της Πύλου για το οποίο τα θύματα και οι οικογένειες τους περιμένουν δικαίωση. Τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και εκθέσεις
του Frontex και σε μια αναφέρεται ότι το περιστατικό το οποίο κλήθηκε να διερευνήσει το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού και στο οποίο το Λιμενικό, σύμφωνα με την καταγγελία είναι υπεύθυνο για τον θάνατο ενός ατόμου είναι αξιόπιστο, πιθανό και εύλογο.
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι ο πρωθυπουργός έχει μια στρεβλή άποψη για το τι σημαίνει «το νερό έχει μπει στο αυλάκι» στη διαχείριση της Μετανάστευσης.
 
*Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Πηγή: www.rosa.gr
 
Πηγή: www.rosa.gr

The 2023 AIDA (Asylum Information Database) Annual Report for Greece has been published with information on the main changes that took place in the national asylum system during 2023 and early 2024. The Report inter alia includes recent developments regarding the asylum procedure, reception conditions, administrative detention of asylum seekers and the content of international protection.

Amongst the main issues observed during the reporting period:

 • An increase in arrivals (159%) and in the number of dead and missing persons (799), which more than doubled compared to 2022 (343), largely on account of the devastating Pylos shipwreck, which adds up to what the EU Ombudsman has noted as a “recent history of concerns about the Greek authorities’ compliance with fundamental rights obligations”.
 • The vast majority of those arriving in Greece seeking protection continue to be from countries experiencing protracted situations of violence and persecution. Almost one in four people arriving in Greece by sea were minors (24%).
 • The recognition rate of international protection at first instance stood at 76.7%, marking an increase compared to 2022 (62.3%).
 • A significant number of applicants continued receiving negative decisions on account of Türkiye’s designation as a “safe third country” by Greece, despite the fact that readmissions to Türkiye have been suspended for more than 4 years, inter alia resulting in an ongoing risk of destitution and detention for rejected applicants in Greece.
 • Pushback practices continued being reported in 2023 as well, prompting UN bodies to once more call on Greece "to ensure a transparent and impartial investigation into allegations of violations of the principles of non-refoulement and non-discrimination".
 • Access to the asylum procedure in the mainland remained extremely problematic during the year.
 • The majority of applications are rejected at second instance. Only 8.6% of appeals examined on the merits in 2023 resulted in granting refugee status.
 • On the islands, vulnerable applicants continue going through the asylum procedure without first having their vulnerability assessment completed.
 • Serious deficiencies continued to be recorded in relation to reception conditions in the newly established Closed Controlled Centres on the islands. A number of interim measures granted by the ECtHR in 2023 further confirm the system’s inadequacy.
 • Illegal use of detention of applicants continued to be observed, in violation of relevant national Court decisions, while no psychiatrist was available in any of Greece’s Pre-Removal Detention Centres at the end of the year.
 • Delays, at times exceeding even a year, in the renewal of the residence permits of beneficiaries of international protection in Greece continue to be an issue of concern, resulting in beneficiaries’ not having access to legal rights.
 • Multiple obstacles continue hindering beneficiaries’ enjoyment of the right to family reunification in Greece (GCR has filled 3 relevant applications before the ECtHR).
 • Beneficiaries of international protection continued to be systematically exposed to the risk of homeless and severe material deprivation, with a number of Court decisions in other EU member states ruling that the return of beneficiaries to Greece would amount to a violation of the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (Article 4 of the Charter of Fundamental Rights).

Read the overview of the main changes in 2023 here.

For the full AIDA report for 2023 see here.

For the comments provided by the Greek Ministry of Migration and Asylum to the 2023 AIDA country report on Greece see here.

Implementation period: 1/1/2024-31/12/2024
Funding: Fondation Alta Mane, Geneva
Objectives:
 • To support refugee and immigrant children in their efforts to integrate into Greek society through strengthening their self-confidence and their trust in others, by giving them the opportunity to become familiar with the articles of the Convention on Children’s Rights (1989), and through developing a sense of reading and appreciation of literature,

 • To facilitate their artistic expression, whether it is individual expression or in a group context, through experiential exercises with the tools of Drama in Educational, as well as to allow the improvement of their social skills, such as communication, active listening, respect and empathy and

 • To create a safe and supportive environment for mentally traumatized and marginalized children to express themselves and interact with others, be it other children or the coordinators of the workshops.

Activities:

As part of the project, experiential workshops will be implemented on the occasion of the book "Do I Have the Right to Tell a Story?" ed. Apopeira, by Anna Mertzani, which was translated into English and Arabic. The book was donated  to the participants of the workshops and to PYXIDA’s beneficiaries. Also, Theatrical Game and Drama in Education workshops will be held in groups of children aged 7-17 in collaboration with other NGOs, as well as in Public Schools. In the framework of the same program, monthly guided tours to well-known Museums of Athens are provided, free of charge, to families in combination with artistic activities for the children, by our Museum Educator.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης 2023

Ο Μηχανισμός Καταγραφής επισημαίνει τις συνεχιζόμενες σοβαρές ενδείξεις άτυπων αναγκαστικών επιστροφών μέσω των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, και άλλων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024 

Ο Μηχανισμός Καταγραφής Περιστατικών Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών που δημιουργήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ),[1] προκειμένου να ενισχύσει τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας σε αναφορές περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών[2] από την ελληνική επικράτεια, παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 11.00 π.μ. στην ΕΣΗΕΑ την Ετήσια Έκθεσή του για το 2023. Στη Συνέντευξη παρουσιάστηκαν τα ποσοτικά στοιχεία και τα ποιοτικά ευρήματα που προκύπτουν από τις μαρτυρίες για τα περιστατικά που κατέγραψε ο Μηχανισμός Καταγραφής την περσινή χρονιά, καθώς και στοιχεία επιλεγμένων υποθέσεων που κατέγραψαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι μέλη του Μηχανισμού Καταγραφής.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2023, ο Μηχανισμός Καταγραφής κατέγραψε μαρτυρίες για 45 περιστατικά άτυπων αναγκαστικών επιστροφών που, κατά τους ισχυρισμούς των φερόμενων θυμάτων, συνέβησαν από τον Ιανουάριο 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2023. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το συνολικό πλήθος των φερόμενων θυμάτων σε αυτά τα περιστατικά εκτιμάται ότι ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 1.438 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τουλάχιστον 158 γυναίκες, 190 παιδιά, και 41 άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως άτομα με ιατρικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, υπερήλικες κ.α.

Τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης 2023 ενισχύουν τα ευρήματα της προηγούμενης Ετήσιας Έκθεσης 2022 του Μηχανισμού Καταγραφής σχετικά με τον συστηματικό χαρακτήρα και τον τρόπο υλοποίησης (modus operandi) με κοινά χαρακτηριστικά που φέρεται να έχουν αποκτήσει οι επιχειρήσεις άτυπων αναγκαστικών επιστροφών.

Τα φερόμενα θύματα συνεχίζουν να προέρχονται από χώρες καταγωγής, από τις οποίες προέρχεται σημαντικό ποσοστό ατόμων που αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου αναφοράς από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Ανάμεσα στα φερόμενα θύματα υπάρχουν δύο (2) άτομα που είχαν αναγνωριστεί στην Ελλάδα ως πρόσφυγες και ένα (1) άτομο που είχε καταγραφεί από τις ελληνικές Αρχές ως αιτών άσυλο.

Στις μαρτυρίες τα φερόμενα θύματα συνεχίζουν να περιγράφουν πράξεις που συνδέονται με εξαιρετικά σοβαρές παραβιάσεις της αρχής της μη-επαναπροώθησης και του δικαιώματος στο άσυλο, όπως ορίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, καθώς και παραβιάσεις της απαγόρευσης της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία, του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος στο άσυλο και της απαγόρευσης των συλλογικών απελάσεων, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ), ενώ αποτελούν πράξεις που κατά το ελληνικό Δίκαιο είναι ποινικά αδικήματα. Οι ανωτέρω πράξεις φέρεται να στρέφονται συχνά εναντίον προσώπων που φέρουν εμφανή ευαλωτότητα, όπως άτομα με σοβαρές ασθένεια, άτομα με αναπηρία, εγκυμονούσες γυναίκες, υπερήλικες και παιδιά.

Τα φερόμενα θύματα ανέφεραν ότι έχουν υποστεί σωματική βία, λεκτική βία και απειλές για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα πολλές φορές με τη χρήση όπλων, σεξουαλική παρενόχληση, εξευτελιστική μεταχείριση, αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων και ταυτοποιητικών εγγράφων, άτυπη κράτηση σε χώρους υπό εξευτελιστικές συνθήκες, διαχωρισμό οικογενειών, ενώ αναφέρθηκαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Στις μαρτυρίες που έχει καταγράψει ο Μηχανισμός Καταγραφής αναφέρεται ότι συμμετείχαν ως δράστες τόσο ένστολοι όσο και άτομα με πολιτικά ρούχα. Σε κάποιες μαρτυρίες αναφέρθηκε ότι κατά το στάδιο της απομάκρυνσης από την ελληνική επικράτεια συμμετείχαν ως δράστες και πολίτες τρίτων χωρών που μιλούσαν γλώσσες των φερόμενων θυμάτων και ενεργούσαν με τη συνεργασία ή υπό τις εντολές ένστολου προσωπικού.

Η Ετήσια Έκθεση 2023 περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των φερόμενων θυμάτων (χώρες καταγωγής, ηλικίες, φύλο, ευαλωτότητες, νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, κ.α.), για την ταυτότητα των φερόμενων θυτών (ένστολοι και μη-ένστολοι, μέλη σωμάτων ασφαλείας, διακριτικά, εξοπλισμός, κλπ), τον τρόπο δράσης τους και τα μέσα υλοποίησης. Περιέχονται, επίσης, αναλυτικά ποιοτικά ευρήματα για τον τρόπο υλοποίησης (modus operandi) των περιστατικών άτυπων αναγκαστικών επιστροφών. Σε παράρτημα της έκθεσης παρατίθενται ανωνυμοποιημένα αποσπάσματα από αυτούσιες μαρτυρίες φερόμενων θυμάτων.

Περιλαμβάνονται, επίσης, αναλυτικές συστάσεις προς τις ελληνικές Αρχές, όπως, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να διερευνούν με τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τις καταγγελίες για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές και άλλες σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα, να διασφαλίζουν την παραπομπή των υπευθύνων για τυχόν παράνομες ενέργειες ενώπιον της Δικαιοσύνης, να διασφαλίζουν ότι όλα τα κρατικά όργανα τηρούν απαρέγκλιτα την αρχή της μη-επαναπροώθησης, και να διασφαλίζουν σε όλους τους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και προστασία απέναντι στις επαναπροωθήσεις και σε κάθε μορφή άτυπων αναγκαστικών επιστροφών.

Την Ετήσια Έκθεση 2023 του Μηχανισμού Καταγραφής μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Στον Μηχανισμό Καταγραφής μετέχουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο προσφέροντας νομικές, ιατρικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες σε πολίτες τρίτων χωρών, όλες με νομική υπόσταση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (ΥΑ/ΟΗΕ) στην Ελλάδα παρέχει στον Μηχανισμό Καταγραφής ως συνεργαζόμενος φορέας τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία σε ζητήματα προσφυγικής προστασίας.

Οι αναφορές που καταγράφει ο Μηχανισμός Καταγραφής προέρχονται από ανθρώπους μη σχετιζόμενους μεταξύ τους, εκτός εάν πρόκειται για οικογένειες ή μέλη ίδιας ομάδας, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες, και συναινούν στην καταγραφή της μαρτυρίας τους από τον Μηχανισμό Καταγραφής. 

Ο Μηχανισμός Καταγραφής δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε νομικές διαδικασίες που πιθανόν να έχουν ξεκινήσει είτε με πρωτοβουλία των φερόμενων θυμάτων και των νομικών τους εκπροσώπων είτε με πρωτοβουλία των διωκτικών Αρχών. Ο Μηχανισμός Καταγραφής με τον εντοπισμό των φερόμενων θυμάτων και την ασφάλεια της καταγραφής ενθαρρύνει την καταφυγή των φερόμενων θυμάτων στις αρμόδιες Αρχές και τη Δικαιοσύνη.

 

[1] Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως ο Εθνικός Θεσμός Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα και το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προώθησης και προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών και τον Ν. 4780/2021, έχει ως θεσμική αποστολή, μεταξύ άλλων, τη διαρκή παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημόσια ενημέρωση και την προώθηση της σχετικής έρευνας

[2] Ο όρος άτυπες αναγκαστικές επιστροφές περιλαμβάνει τόσο τις φερόμενες επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων όσο και κάθε άλλη μορφή αναγκαστικής απομάκρυνσης πολιτών τρίτων χωρών από την ελληνική επικράτεια που φέρεται να γίνεται με τρόπο παράτυπο και συνοπτικό, δηλαδή χωρίς να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες για τις απομακρύνσεις αυτές. Κάθε διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να στηρίζεται σε ατομική απόφαση, να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο με ένδικα μέσα και να εκτελείται με σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Το δελτίο τύπου σε αρχείο pdf

Page 1 of 135
 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management