1995

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1995

1994

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1994

1993

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1993

1992

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1992

1991

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1991

1989

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Αναφορά του έτους 1989
 

“My name is L. and I come from Belarus. In my country I was a teacher... In 2001 I was forced to leave with my daughter because I was scared for our life and freedom. 

“My name is S.K. and I am Christian. In Sudan I was working as a volunteer at my village’s Church until the day we were attacked by Muslims. On this day I saw many co-villagers of mine being shot before my very eyes, only because of the fact that they were Christians.

“ My name is A. and I am from Iran. I had to leave in order to escape. The authorities of my country arrested me because, together with a group of students, we were criticizing the government and the religion-centered educational system the latter implements in the universities. 

Monday, 03 December 2012 11:17

To find my lost dignity

“My name is M.A. The military police of Turkey arrested me in 2000 because I am Kurdish. In prison I was detained locked in a basement cell for 28 days. 

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management