Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός οχήματος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

04/01/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Αρ. RFQ/GCR/2021-04

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) οχήματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος που έχει αναλάβει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 15:00 μ.μ. τοπική ώρα, υπογεγραμμένες, σφραγισμένες (προαιρετικά), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όπως παρακάτω:

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Fax προς +30 210 3803774

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών στην Αθήνα

04/01/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Αρ. RFQ/GCR/2021-05

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 15.00 τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Φαξ προς +302103803774

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χώρους στη Θεσσαλονίκη προς εκμίσθωση

14/12/2020

Αθήνα, 14/12/2020

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Aριθμός 184)

 

Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την υποστήριξη του AMIF (DG HOME), τo Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, αναζητά χώρους  στη Θεσσαλονίκη, προς εκμίσθωση που πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έξι (6) οχημάτων για το γραφείο Θεσσαλονίκης

12/10/2020

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ITB/GCR/2020/142

 

Ημερομηνία:12/10/2020

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ITB) ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022