Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09.04.19

Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την υποστήριξη του AMIF (DG HOME), τo Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, αναζητά χώρους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προς 18μηνη εκμίσθωση, που να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

Για την Αθήνα:

Α. Χώρος που θα διαθέτει:

 • 7 αίθουσες διδασκαλίας (22 ατόμων η κάθε μία), εμβαδού τουλάχιστον 33 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία,
 • 1 αίθουσα καθηγητών (περίπου 30 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα συνεδριάσεων (περίπου 40 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα για δημιουργική απασχόληση παιδιών (περίπου 45 τ.μ. – σε χώρο υπέργειο),
 • 1 αίθουσα Η/Υ (περίπου 25 τ.μ.),
 • 1 χώρο κουζίνας (περίπου 10 τ.μ.),
 • 1 χώρο υποδοχής (περίπου 20 τ.μ.),
 • 6 τουαλέτες,
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Η’

Β. Χώροι που θα διαθέτουν:

Β1.

 • 4 αίθουσες διδασκαλίας (22 ατόμων η κάθε μία), εμβαδού τουλάχιστον 33 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία,
 • 1 αίθουσα καθηγητών (περίπου 30 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα συνεδριάσεων (περίπου 40 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα για δημιουργική απασχόληση παιδιών (περίπου 45 τ.μ. – σε χώρο υπέργειο),
 • 1 αίθουσα Η/Υ (περίπου 25 τ.μ.),
 • 1 χώρο κουζίνας (περίπου 10 τ.μ.),
 • 1 χώρο υποδοχής (περίπου 20 τ.μ.),
 • 4 τουαλέτες,
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Β2.

 • 3 αίθουσες διδασκαλίας (22 ατόμων η κάθε μία), εμβαδού τουλάχιστον 33 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία,
 • 1 αίθουσα καθηγητών (περίπου 30 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα συνεδριάσεων (περίπου 40 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα για δημιουργική απασχόληση παιδιών (περίπου 45 τ.μ. – σε χώρο υπέργειο),
 • 1 αίθουσα Η/Υ (περίπου 25 τ.μ.),
 • 1 χώρο κουζίνας (περίπου 10 τ.μ.),
 • 1 χώρο υποδοχής (περίπου 20 τ.μ.),
 • 3 τουαλέτες,
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Για τη Θεσσαλονίκη:

Γ. Χώρος που θα διαθέτει:

 • 2 αίθουσες διδασκαλίας (22 ατόμων η κάθε μία), εμβαδού τουλάχιστον 33 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία,
 • 1 αίθουσα καθηγητών (περίπου 30 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα συνεδριάσεων (περίπου 40 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα για δημιουργική απασχόληση παιδιών (περίπου 45 τ.μ. – σε χώρο υπέργειο),
 • 1 αίθουσα Η/Υ (περίπου 25 τ.μ.),
 • 1 χώρο κουζίνας (περίπου 10 τ.μ.),
 • 1 χώρο υποδοχής (περίπου 20 τ.μ.),
 • 3 τουαλέτες,
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Επιπλέον πληροφορίες και προδιαγραφές:

 • Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 18 μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2019. Αναλόγως των επισκευών που πιθανά να απαιτηθούν, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα του κτιρίου πριν από την ημερομηνία έναρξης.
 • Το πρόγραμμα αφορά σε παροχή υπηρεσιών ένταξης προς αναγνωρισμένους στην Ελλάδα πρόσφυγες (μαθήματα ελληνικών, πολιτιστικός προσανατολισμός, σεμινάρια στις ήπιες δεξιότητες, εργαστήρια σε θέματα απασχόλησης κ.α.)
 • Είναι αποδεκτή η ξεχωριστή υποβολή προτάσεων για τους χώρους «Β1» και «Β2» (σε περίπτωση που ιδιοκτήτης διαθέτει μόνο έναν από τους δύο χώρους).
 • Οι χώροι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές κτηριολογικής υποδομής που θέτει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - https://www.eoppep.gr/images/Foreis_Dia_Biou/Egxeiridio_axiologiton_feb_2016.pdf) και να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένοι.
 • Θα προτιμηθούν χώροι που έχουν ισχύουσα σχετική πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Οι χώροι θα πρέπει να βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή σε δήμους του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.
 • Οι χώροι θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στον αριθμό fax: 210 38 03 774, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2019, με τα κάτωθι επισυναπτόμενα:

 • Ισχύουσα οικοδομική άδεια.
 • Κατόψεις των χώρων, όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της δομής, υπό κλίμακα, με σαφή αναφορά σε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον υπάρχουν.
 • Άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου εφόσον υφίσταται.
 • Οικονομική προσφορά / Έντυπο αίτησης.
 • Έντυπο GDRP

Έντυπο αίτησης / Οικονομική Προσφορά

Έγγραφο GDPR

 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management