Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός οχήματος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Αρ. RFQ/GCR/2021-04

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) οχήματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος που έχει αναλάβει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 15:00 μ.μ. τοπική ώρα, υπογεγραμμένες, σφραγισμένες (προαιρετικά), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όπως παρακάτω:

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Fax προς +30 210 3803774

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ελεγμένες για ιούς ή τυχόν κατεστραμμένο κείμενο.

Η επιβεβαίωση της υποβολής της προσφοράς έως την παραπάνω ημερομηνία αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου προμηθευτή και όχι του ΕΣΠ.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα ληφθούν από το ΕΣΠ έπειτα από την ημερομηνία λήξης, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, δε θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο προσφοράς, πατήστε εδώ

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022