Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών στην Αθήνα

04.01.21

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Αρ. RFQ/GCR/2021-05

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 15.00 τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Φαξ προς +302103803774

Οι προσφορές που θα υποβληθούν , μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα πρέπει να έχουν μέγεθος έως 9ΜΒ και να είναι ελεγμένες για ιούς ή τυχόν κατεστραμμένο κείμενο.

Η επιβεβαίωση της υποβολής της προσφοράς έως της παραπάνω ημερομηνίας αποτελεί ευθύνη του προσφέροντος και όχι του ΕΣΠ.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα ληφθούν από το ΕΣΠ μετά την ημερομηνία λήξης, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, δεν θα ληφθούν υπόψη για αξιολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο προσφοράς, πατήστε εδώ

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management