Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χώρους στη Θεσσαλονίκη προς εκμίσθωση

14.12.20

Αθήνα, 14/12/2020

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Aριθμός 184)

 

Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την υποστήριξη του AMIF (DG HOME), τo Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, αναζητά χώρους  στη Θεσσαλονίκη, προς εκμίσθωση που πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

 

Για τη Θεσσαλονίκη:

 

Α. Χώρος που θα διαθέτει:

 • 2 αίθουσες διδασκαλίας (22 ατόμων η κάθε μία), εμβαδού τουλάχιστον 33 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία,
 • 2 γραφεία των 35-40 τ.μ.
 • 3 γραφεία των 30 τ.μ.
 • 1 γραφείο των 15 τ.μ.
 • 2 γραφεία των 40 τ.μ.
 • 1 αίθουσα συνεδριάσεων (περίπου 40 τ.μ.),
 • 1 αίθουσα για δημιουργική απασχόληση παιδιών (περίπου 45 τ.μ. - σε χώρο υπέργειο),
 • 1 αίθουσα Η/Υ (περίπου 25 τ.μ.),
 • 1 χώρο υποδοχής (περίπου 40 τ.μ.),
 • 1 χώρο κουζίνας (περίπου 10 τ.μ.),
 • 3 τουαλέτες,
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 

Σύνολο τ.μ.: 600

 

Επιπλέον πληροφορίες και προδιαγραφές:

 

 • Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 μηνών από 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021.
 • Το πρόγραμμα αφορά σε παροχή υπηρεσιών ένταξης προς αναγνωρισμένους στην Ελλάδα πρόσφυγες (μαθήματα ελληνικών, πολιτιστικός προσανατολισμός, σεμινάρια στις ήπιες δεξιότητες, εργαστήρια σε θέματα απασχόλησης κ.α.)
 • Είναι αποδεκτή η ξεχωριστή υποβολή προτάσεων για τους χώρους «Α» και «Β» (σε περίπτωση που ιδιοκτήτης διαθέτει μόνο έναν από τους δύο χώρους).
 • Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο Διδασκαλίας (2 αίθουσες) θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές κτιριολογικής υποδομής που θέτει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - https://www.eoppep.gr/images/Foreis_Dia_Biou/Egxeiridio_axiologiton_feb_2016.pdf) και να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένοι.

Θα προτιμηθούν χώροι που έχουν ισχύουσα σχετική πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 • Οι χώροι θα πρέπει να βρίσκονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στις κάτωθι περιοχές: ιστορικό κέντρο, δυτικά του κέντρου [σιδηροδρομικός σταθμός], περιοχή Βαρδάρη δηλαδή {Πανεπιστήμια έως και τον σιδηροδρομικό σταθμό}. 
 • Οι χώροι θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στον αριθμό fax: 210 38 03 774, το αργότερο 5 Ιανουαρίου 2021 με τα κάτωθι επισυναπτόμενα:

 

 • Ισχύουσα οικοδομική άδεια.
 • Κατόψεις των χώρων, όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της δομής, υπό κλίμακα, με σαφή αναφορά σε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον υπάρχουν.
 • Άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου εφόσον υφίσταται.
 • Οικονομική προσφορά / Έντυπο αίτησης.
 • Έντυπο GDPR

 

 

 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management