ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

30.01.10

«Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό προμηθειών που αφορά, τόσο στην παροχή υπηρεσιών, όσο και στην εκτέλεση έργων ή προμήθειας ειδών προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων και η αποτελεσματικότερη υποστήριξη σε πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας, καθώς επίσης και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις συναλλαγές και ο υγιής ανταγωνισμός. Το ΕΣΠ έχει πιστοποιηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ως «Pre-Qualified for Procurement Status With National Scope» για τις διαδικασίες προμηθειών που ακολουθεί και εφαρμόζει.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria