Αθήνα, 14/12/2020

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Aριθμός 184)

 

Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την υποστήριξη του AMIF (DG HOME), τo Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, αναζητά χώρους  στη Θεσσαλονίκη, προς εκμίσθωση που πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Αρ. RFQ/GCR/2021-05

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 15.00 τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Φαξ προς +302103803774

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Αρ. RFQ/GCR/2021-04

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) οχήματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος που έχει αναλάβει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 15:00 μ.μ. τοπική ώρα, υπογεγραμμένες, σφραγισμένες (προαιρετικά), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όπως παρακάτω:

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Fax προς +30 210 3803774

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ITB/GCR/2020/142

 

Ημερομηνία:12/10/2020

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ITB) ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020  και μέχρι τις 15.00  τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω : 

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Φαξ προς +302103803774

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) αναζητά επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη στέγαση γραφείων, που να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

Α. Χώρος σε έναν ενιαίο όροφο που θα διαθέτει:

 • ~ 150 τ.μ.
 • 4-5 αίθουσες/γραφεία,
 • 1 χώρο κουζίνας,
 • 1 χώρο υποδοχής
 • 2 τουαλέτες,
 • πιστοποιημένο ανελκυστήρα στο κτίριο,
 • αεριζόμενους χώρους,
 • δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Thursday, 04 July 2019 13:51

RFQ/GCR/2019-97

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την συνεργασία με τουριστικό γραφείο, το οποίο στην παρούσα πρόσκληση θα αναφέρεται ως «Γραφείο» προκειμένου να καλύπτει τις μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά και αυτοκίνητο) καθώς και τη διαμονή των μελών του προσωπικού του ΕΣΠ σε ξενοδοχεία, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

 

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/ 

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, 15.00μμ  τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ITB) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOP ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 1. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την προμήθεια 56 laptop για τα εκπαιδευτικά κέντρα που πρόκειται να δημιουργήσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος «Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS» που χρηματοδοτείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με πιστώσεις της Διεύθυνσης DG HOME της Κομισιόν.

 2. Η εταιρεία σας, παράλληλα και με άλλες εταιρείες, καλείται να υποβάλλει έγγραφη ενσφράγιστη προσφορά για την προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα. Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

Παράρτημα «1» «Γενικοί Όροι Προμήθειας – Terms of Reference»

Παράρτημα «2» «Έντυπο Επιβεβαίωσης και Αναγνώρισης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος»

Παράρτημα «3» «’Εντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή»

Παράρτημα «4» «Έντυπο Στοιχείων Προμηθευτή»

Παράρτημα «5» «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»

Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την υποστήριξη του AMIF (DG HOME), τo Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, αναζητά χώρους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προς 18μηνη εκμίσθωση, που να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019  και μέχρι τις 12.00  τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

Page 1 of 2
 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management