Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) αυτοκινήτου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος που έχει αναλάβει στην  Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία του, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής  (Σολωμού 25 κεντρικά γραφεία και Σολωμού 20 Πυξίδα), καθώς και στην ανοικτή δομή φιλοξενίας προσφύγων και ειδικότερα στην δομή ανηλίκων (safe zone) του Ελαιώνα στην οδό Αγίου Πολυκάρπου 87  Κεραμικός όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (Invitation to Bid).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 21/01/2019 σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο "Πρόσκληση Ενδιαφέροντος"

Κατεβάστε τη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους Προμήθειας

Κατεβάστε το Έντυπο Eπιβεβαίωσης & Αναγνώρισης Όρων Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε το Σχέδιο Σύμβασης

Κατεβάστε τη Φόρμα Εγγραφής Προμηυευτή

Κατεβάστε τη Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Έντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή για Προσωπικά Δεδομένα

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την αποξήλωση και μεταφορά air condition στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CEAR.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : https://www.gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και μέχρι τις 12.00 τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή
Φαξ προς +302103803774

Κατεβάστε τη φόρμα προμηθευτή εδώ

Κατεβάστε τα Παραρτήματα 2 και 4 εδώ

Κατεβάστε το Request for Quotation εδώ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές παροχής υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την ενδυνάμωση, επιμόρφωση και εποπτεία των εργαζομένων του ΕΣΠ, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του Christian Aid.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : https://www.gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και μέχρι τις 15.00μμ τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή
Φαξ προς +302103803774

Κατεβάστε τη φόρμα προμηθευτή εδώ

Κατεβάστε τα Παραρτήματα 2 και 4 εδώ

Κατεβάστε το Request for Quotation εδώ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για συμπληρωματική στέγαση των γραφείων του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και μέχρι τις 15.00μμ τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή
Φαξ προς +302103803774

Κατεβάστε τη φόρμα προμηθευτή εδώ

Κατεβάστε τα Παραρτήματα 2 και 4 εδώ

Κατεβάστε το Request for Quotation εδώ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την μίσθωση ακινήτου για συμπληρωματική στέγαση των γραφείων του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και μέχρι τις 15.00μμ τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mailπρος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή

Φαξ προς +302103803774

Κατεβάστε τη φόρμα προμηθευτή εδώ

Κατεβάστε τα Παραρτήματα 2 και 4 εδώ

Κατεβάστε το Request for Quotation εδώ

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για διάφορες εργασίες στον 3ο όροφο επί της οδού Καποδιστρίου 2 στο γραφείο του ΕΣΠ της Αθήνας, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα CEAR.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως Δευτέρα 15 Mαίου 2017 και μέχρι τις 14.00μμ τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

e-mail προς This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή
Φαξ προς +302103803774

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση ευάλωτων ομάδων προσφύγων, αιτούντων ασύλου και ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην περιοχή της Αττικής

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και μέχρι τις 15.00μμ τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) όπως παρακάτω :

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ή Φαξ: +302103803774

Tuesday, 21 March 2017 04:00

SUPPLIER FORM

You can download the Supplier Form here

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), αναζητεί προσφορές παροχής υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την ενδυνάμωση, επιμόρφωση και εποπτεία των εργαζομένων του ΕΣΠ, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και μέχρι τις 15.00μμ.

Page 2 of 3
 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria