Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (56 laptop)

27/05/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ITB) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOP ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

  1. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την προμήθεια 56 laptop για τα εκπαιδευτικά κέντρα που πρόκειται να δημιουργήσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος «Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection – HELIOS» που χρηματοδοτείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με πιστώσεις της Διεύθυνσης DG HOME της Κομισιόν.

  2. Η εταιρεία σας, παράλληλα και με άλλες εταιρείες, καλείται να υποβάλλει έγγραφη ενσφράγιστη προσφορά για την προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα. Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

Παράρτημα «1» «Γενικοί Όροι Προμήθειας – Terms of Reference»

Παράρτημα «2» «Έντυπο Επιβεβαίωσης και Αναγνώρισης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος»

Παράρτημα «3» «’Εντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή»

Παράρτημα «4» «Έντυπο Στοιχείων Προμηθευτή»

Παράρτημα «5» «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09/04/2019

Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την υποστήριξη του AMIF (DG HOME), τo Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, αναζητά χώρους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προς 18μηνη εκμίσθωση, που να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

RFQ/GCR/2019-03 - Παροχή Λογιστικών Εργασιών (Αθήνα)

14/01/2019

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019  και μέχρι τις 12.00  τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

RFQ/GCR/2019-04 - Ενοικίαση αυτοκινήτου (Αλεξάνδρεια)

14/01/2019

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) αυτοκινήτου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος που έχει αναλάβει στην  Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022