ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

Συνεργαζόμενοι φορείς - δίκτυα

To ΕΣΠ πιστεύει στη συνεργασία και ενώνει τη δύναμή του με όσους νοιάζονται και ενεργούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα για την προστασία των προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Θέση μας είναι ότι η ομαδική δουλειά και η συνεργασία επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα και για το λόγο αυτό συμμετέχουμε ή και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για δημιουργία δικτύων, που σκοπό έχουν την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων τους οποίους το ΕΣΠ έχει αναλάβει να βοηθήσει.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τα δίκτυα, τους φορείς και τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουμε:

ECRE

European Council on Refugees and Exiles

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) είναι μια πανευρωπαϊκή συμμαχία από ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες. Κύρια μέριμνά του αποτελούν οι ανάγκες των ατόμων που αναζητούν άσυλο και προστασία εντός της Ευρώπης. Σκοπός του είναι η προώθηση της ασφάλειας και της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην Ευρώπη, με βάση τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

Το ΕΣΠ είναι η μοναδική οργάνωση από την Ελλάδα που αποτελεί μέλος του ECRE.

Μάθε περισσότερα για το ECRE.

ECOSOC

Η κύρια μέριμνα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Από την ίδρυσή του το 1946, το Συμβούλιο έχει ως εντολή την εκπόνηση ή διενέργεια μελετών και εκθέσεων που αφορούν στη διεθνή οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική, την υγεία, καθώς και συναφή θέματα και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων προς τη Γενική Συνέλευση των Μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Με στόχο τα παραπάνω, το ECOSOC συνεδριάζει και συμβουλεύεται τακτικά διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους του τομέα των επιχειρήσεων και εγγεγραμμένες μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Το ΕΣΠ είναι εγγεγραμμένο στο ECOSOC έχοντας από το 2001 ειδική συμβουλευτική ιδιότητα.

Μάθε περισσότερα για το ECOSOC.

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η ΕΕΔΑ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σκοπός της ΕΕΔΑ είναι η συνεχής επισήμανση, σε όλα τα όργανα της Πολιτείας, της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.

Το ΕΣΠ, από το 1998, αποτελεί μία από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σύμφωνα με το Νόμο 2667/98. Επιπλέον, η Πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΣΠ έχει αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου της ΕΕΔΑ.

Μάθε περισσότερα για την ΕΕΔΑ.

International Detention Coalition

Ο Διεθνής Συνασπισμός κατά της Κράτησης (IDC) αριθμεί πάνω από 250 μέλη  (ΜΚΟ, ακαδημαϊκούς, θρησκευτικές ομάδες, επαγγελματίες και ιδιώτες) σε 50 χώρες παγκοσμίως. Τα μέλη του συνασπισμού ερευνούν, υποστηρίζουν και παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στους πρόσφυγες, στους αιτούντες άσυλο και στους μετανάστες.

Ο IDC συνηγορεί για μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων, αποτροπή και περιορισμένη χρήση της κράτησης των μεταναστών, χρήση λιγότερο περιοριστικών μορφών της και αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

Το ΕΣΠ, από το 2011 αποτελεί μέλος του IDC.

Μάθε περισσότερα για το IDC

European Network on Statelessness

European Network on Statelessness

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια είναι ένα ανοιχτό και συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο οργανώσεων με ενεργό ενδιαφέρον για όσους ανθρώπους δεν αναγνωρίζονται ως πολίτες κάποιας χώρας, για αυτούς δηλαδή που είναι χωρίς υπηκοότητα, που στα χαρτιά δεν φαίνονται να υπάρχουν πουθενά. Μέσω των νομικών του δραστηριοτήτων και της πολιτικής του στοχεύει να ενισχύσει τη φωνή των ανιθαγενών στην Ευρώπη και να συμβάλλει στον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Το ΕΣΠ συμμετέχει στο συγκεκριμένο Δίκτυο από το 2012.

Μάθε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια

Separated Children in Europe Programme

Seperated Children in Europe Programme

To Πρόγραμμα για τα Παιδιά που χωρίστηκαν από τις Οικογένειές τους στην Ευρώπη (SCEP), αποτελεί μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της έρευνας, της πολιτικής ανάλυσης και της υπεράσπισής τους σε εθνικά και περιφερειακά επίπεδα. Η λειτουργία του SCEP βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο ΜΚΟ (περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ΜΚΟ από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ), το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων παιδιών.

Το ΕΣΠ συμμετέχει στο SCEP από το 2010. 

Μάθε περισσότερα για το SCEP

Euro-Mediterranean Human Rights Network

Euro-Mediterranean Human Rights Network

Το Ευρω-Μεσογειακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΜHRN) υποστηρίζοντας τις παγκόσμιες αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύοντας στην αξία της συνεργασίας και του διαλόγου, προωθεί τη δικτύωση και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ανθρωπιστικών ΜΚΟ, ακτιβιστών και της ευρύτερης κοινωνίας στην ευρωπαϊκή περιοχή της Μεσογείου. Από την ίδρυσή του λειτουργεί ως περιφερειακό φόρουμ των σχετικών ΜΚΟ και ως μία δεξαμενή ειδικών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μεσόγειο.

Το ΕΣΠ συμμετέχει στο ΕΜHRN από το 2011. 

Μάθε περισσότερα για το EMHRN

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, μέσω της καταγραφής αλλά και άλλων ενεργειών (όπως η διατύπωση συστάσεων και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης), επιδιώκει την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας. Το Δίκτυο απαρτίζεται από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες ή/και έρχονται σε επαφή με θύματα ρατσιστικής βίας. Οι συμμετέχοντες φορείς, τηρώντας την αρχή της εμπιστευτικότητας, καταγράφουν ρατσιστικά περιστατικά και τα γνωστοποιούν στο Δίκτυο χωρίς καμία αναφορά σε προσωπικά στοιχεία. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2011 με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ) και αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε αυτό 24 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς. Το ΕΣΠ ήταν ένα από τα πρώτα μέλη του Δικτύου.

Μάθε περισσότερα για το Δίκτυο

Εκστρατεία για την πρόσβαση στο άσυλο

Η Εκστρατεία για την Πρόσβαση στο Άσυλο, αποτελεί πρωτοβουλία οργανώσεων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με σκοπό να στρέψει την προσοχή και να ευαισθητοποιήσει στο θέμα της καταπάτησης του δικαιώματος ασύλου. Συγκεκριμένα, η εκστρατεία (χρησιμοποιώντας ως μέσα την επιτόπια έρευνα στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, τη σύνταξη αναφορών, τη συγγραφή άρθρων και την κατάθεση κειμένων καταγγελιών και αλληλεγγύης), εστίασε στην κατάσταση που παρατηρείται εδώ και χρόνια στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, όπου παρακωλύεται η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Σήμερα, οι οργανώσεις που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εξακολουθούν την τακτική τους συνεργασία εστιάζοντας και προσπαθώντας να αναδείξουν αλλά και να συμβάλουν στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα.

Το 2012, το ΕΣΠ ήταν μία από τις οργανώσεις που πρωτοστάτησαν στην ανάληψη της παραπάνω πρωτοβουλίας.

Μάθε περισσότερα για την Εκστρατεία για την Πρόσβαση στο Άσυλο

UNITED for Intercultural Action

Το ΕΣΠ είναι μέλος της UNITED από το Νοέμβριο του 2011 ενώ θα συνδιοργανώσει και το Συνέδριο της UNITED τον Μάιο του 2014 στην Αθήνα.


Η UNITED for Intercultural Action είναι το μεγαλύτερο αντι-ρατσιστικό δίκτυο στην Ευρώπη, το οποίο υποστηρίζουν 550 οργανώσεις από 48 χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει συμβουλευτικό καθεστώς στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Η UNITED υλοποιεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά του ρατσισμού (21 Μαρτίου), για την υποστήριξη των προσφύγων (20 Ιουνίου) και ενάντια στο φασισμό και τον αντισημιτισμό (9 Νοεμβρίου). Επιπλέον, κάθε χρόνο διοργανώνει διεθνή συνέδρια στα οποία συμμετέχουν περίπου 80-90 εκπρόσωποι ΜΚΟ από 35 χώρες, προκειμένου να ανταλλαχθούν απόψεις και καλές πρακτικές σχετικά με θέματα τα οποία αναδύονται από τις ανάγκες των μελών του Δικτύου, χάρη στη συνεχή επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών και με γνώμονα την διαπολιτισμικής μάθησης.

Μάθε περισσότερα για τη UNITED

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter